Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ Nghethuatnamtinh

  • Dữ liệu của người đọc và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của người đọc là mọi thông tin mà người đọc gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó với Nghethuatnamtinh . Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị với Nghethuatnamtinh ; Dữ liệu của người đọc bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà họ đã gửi thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.

Người đọc là chủ sở hữu và có toàn quyền kiểm soát về việc truy cập dữ liệu được đăng tải. Người đọc phải chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà họ hoặc tài khoản sử dụng của họ gửi đến hoặc gửi đi.

Người đọc hiểu rằng Nghethuatnamtinh không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà họ đăng tải lên Nghethuatnamtinh; trừ các tài liệu hoặc giao diện hướng dẫn được Nghethuatnamtinh chủ động cung cấp công khai cho họ.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào là toàn quyền của người đọc. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải:

  • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
  • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
  • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.

Nghethuatnamtinh có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của người đọc nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

  • Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng Website của Nghethuatnamtinh

Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày người đọc đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng.

  • Tạm ngừng

Nghethuatnamtinh có quyền tạm ngừng việc sử dụng của người đọc trong trường hợp chúng tôi cho rằng người đọc đang sử dụng các phương pháp không được cho phép để tấn công từ chối truy cập vào hệ thống của tạp chí, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng của người đọc gây nguy hại tới Nghethuatnamtinh và những người khác.

Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo

Nghethuatnamtinh không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng tạp chí Nghethuatnamtinh sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi. Nghethuatnamtinh không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba.

Tạp chí Nghethuatnamtinh được cung cấp dưới dạng “theo hiện trạng – as is” và “có sẵn – as available” cho người đọc sử dụng. Độc giả sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem tạp chí Nghethuatnamtinh hoặc thông tin được tạo ra từ tạp chí Nghethuatnamtinh là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào Nghethuatnamtinh đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng tạp chí Nghethuatnamtinh ; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với tạp chí Nghethuatnamtinh ; (3) từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng Nghethuatnamtinh ; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng Nghethuatnamtinh ; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng Nghethuatnamtinh .